приводить

приводить
привести и привесть
1) приводити, привести, припроваджувати, припровадити, (во множ.) поприводити, поприпроваджувати кого куди, до кого, до чого. [Приводить він до того дерева вовків (Рудч.). Узяв її старий жовнір за білую руку, припровадив Каньовському на велику муку (Гр.)]. -ведите его ко мне - приведіть його до мене. Если откажется, силою -ведите его сюда - якщо відмовиться, то силою припровадьте його сюди;
2) доводити, довести, призводити, призвести, приводити, привести до чого, справляти, справити, спроваджувати, спровадити, (являться причиной, содействовать) спричинюватися, спричинитися до чого. [Який добрий у Київі був ґрунт для громадських організацій і як він справляв їх до національного питання, бачимо з того, що… (Єфр.)]. -водить (-вести) дело к концу, к окончанию - доводити (довести) справу до кінця, до краю. Всё это -водит к тому, что… - все це доводить (при(з)водить, спричинюється) до того, що… [Безупинна праця важка та хатнє лихо за останні роки призвели до того, що давня та слабість знов повернула (Єфр.). Замість щоб зробити велику користь, «Крашанка» вчинила тільки шкоду, привівши до того, що люди почали перебирати старі кривди (Грінч.)]. Одинаковые причины всегда -водят к одинаковым следствиям - однакові причини призводять завжди до однакових і наслідків (Єфр.)]. -водить к недоразумениям, к нежелательным последствиям - доводити (довести), призводити (призвести) до непорозуміннів, до небажаних наслідків. [Коцюбинський давав такі иноді вказівки, які доводили потім до явних непорозуміннів (Єфр.)]. -вести к моральному падению, к погибели, к тюрьме - призвести до морального занепаду, довести до погибели, завести в погибель, до тюрми. [Гляди тільки, щоб тебе сі думки не завели у погибель (Квітка). Всі ті в його житті події, що завели його в кінці до тюрми (Васильч.)]. -вести к мысли, к предположению кого - навернути кого на думку, на гадку. Это -вело меня к твердому убеждению - це довело мене до твердого переконання. -водить (-вести) своё намерение, замысел в исполнение - доводити (довести) до діла, справдити свій намір, задум. [Чи був-же у нас такий случай, щоб ми свій задум до діла довести зуміли потай Риму (Куліш)]. -вести в исполнение приговор, решение суда - виконати присуд, вирок суду. [Тепер я сам обстоюю за тим, щоб виконати присуд той негайно (Грінч.). Руфін заздалегідь приймає вирок і просить виконать його скоріше (Л. Укр.)]. Куда -ведёт нас эта тропинка? - куди виведе нас ця стежка?;
3) (ссылаться на что-л.) наводити, навести (во множ. понаводити), подавати, подати, приточувати, приточити що. -водить примеры, факты, доводы, доказательства, причины, соображения и т. п. - наводити приклади, факти, доводи, докази, причини, мірковання. [Наведу хоч один приклад (Грінч.)]. -водить текст, отрывок, цитату из какого-л. автора, источника - наводити, подавати текст, уривок, цитату з якого автора, джерела. [Але нехай далі говорять сами автори, - подаю їх статті повним перекладом (Грінч.)]. -веду здесь его слова - наведу (подам) тут його слова. Журнальная статья, которую -водим ниже - стаття з часопису, котру подаємо (наводимо) далі;
4) -водить кого-л. в чувство, в сознание, в память - приводити, привести до пам'яти, до притомности кого, тверезити, отверезити, очутити, опам'ятати кого. [Це очутило трохи Корнія; він підвівся і махнув рукою (Грінч.). Скількись шклянок холодної води, висипаної йому на голову привели його до притомности (Крим.)]. -вести в восторг, в восхищение кого - кинути в захват, захопити кого. -вести кого в уныние - засмутити кого, завдати суму кому. -вести о отчаяние - в розпач (в)кинути кого, до розпачу довести кого. -вести кого в (крайнее) удивление в изумление - (великим дивом, надзвичайно) здивувати кого. -водить, - вести в ужас кого - сповняти, сповнити жахом кого, завдавати, завдати (и наганяти, нагнати) жаху, страху кому, жахати, вжахнути кого. -водить в негодование - обурювати (обурити) кого. -водить в ярость - лютити, розлютити кого, роздратовувати, роздратувати кого. -вести кого в тупик, в затруднение, в замешательство - загнати кого на слизьке, на лід посадити. -вести в краску кого - засоромити кого, завдати сорому, стиду кому. -вести к послушанию - до послуху кого довести. -вести в порядок что-л. - упорядкувати що, лад (порядок) дати чому, зробити лад в чому; срв. Порядок. -вести в беспорядок что-л. - до безладу довести, призвести що, (дела, счета, мысли) заплутати (справи, рахунки, думки). -вести в хорошее состояние - довести до пуття, навести на пуття. -вести в разорение кого - до руїни довести кого. -водить в движение что-л. - давати (дати) рух чому, пускати (пустити) в рух що, двигати (двигнути) що, дати розгін чому. [(Розум) страшну машину сю спорудив і вміє двигати важким знаряддям (Куліш)]. -водить, -вести кого к присяге - брати (взяти) з кого присягу, відбирати (відібрати) від кого присягу;
5) доводити, довести, дати. Не -веди Господи - не доведи Господи (Боже). Не -вёл Бог увидеться с ним - не дав Бог з ним побачитися. -ведёт ли меня Бог побывать в тех местах? - чи дасть мені Бог побувати в тих місцях?
6) приводити, привести. Корова -вела телёночка - корова телятко привела;
7) арифм. - зводити, звести до чого. -вести дроби к одному знаменателю - звести дроби до одного знаменника. Приведённый -
1) приведений, припроваджений;
2) доведений, при(з)ведений;
3) наведений, поданий. -ные выше слова - наведені попереду слова;
4) арифм. - зведений.
* * *
несов.; сов. - привест`и
1) приво́дити, привести́ и поприво́дити
2) (данные, примеры, чужие слова) наво́дити, навести́; (представлять) подава́ти, пода́ти
3) (в движение, в равновесие) надава́ти, нада́ти (чого), приво́дити, привести́ (в що, до чого)

приводи́ть в движе́ние что — надава́ти ру́ху чому́, приво́дити (пуска́ти) в рух що, урухо́млювати що

привести́ в равнове́сие что — нада́ти рівнова́ги чому́, привести́ до рівнова́ги, зрівнова́жити що

приводи́ть, привести́ пригово́р суда́ в исполне́ние — вико́нувати, ви́конати ви́рок су́ду

приводи́ть, привести́ в исполне́ние своё наме́рение — зді́йснювати, здійсни́ти сві́й на́мір

привести́ в него́дность — довести́ (призвести́) до неприда́тності, зроби́ти неприда́тним

приводи́ть в затрудне́ние — ста́вити в скрутне́ стано́вище

приводи́ть, привести́ в изве́стность (в я́сность) — з'ясо́вувати, з'ясува́ти

4) (к чему - служить причиной) спричиня́ти и спричи́нювати, спричини́ти (що), спричиня́тися, спричи́нюватися, спричини́тися (до чого, чому), приво́дити, привести́ (до чого); (вести к отрицательным результатам) призво́дити, призвести́ (до чого); (вызывать) виклика́ти, ви́кликати (що)

всё э́то приво́дит к тому́, что... — все це приво́дить (спричиня́ється, спричи́нюється или призво́дить) до то́го, що

5) (во что - доводить) дово́дити, довести́ (до чого); (повергать) укида́ти, уки́нути (в що); (причинять) завдава́ти, завда́ти (чого, що)

привести́ в отча́яние — довести́ до ві́дчаю (до ро́зпачу), вки́нути у ві́дчай (в ро́зпач)

привести́ в у́жас — спо́внити жа́хом

6) мат. зво́дити, звести́; не приведи́

Бог (Го́споди, Госпо́дь) — не доведи́ Бо́же (Го́споди), борони́ (боро́нь) Бо́же

не приведёт к добру́, не приведёт ни к чему́ хоро́шему — не доведе́ до добра́

приведёт Бог (Госпо́дь) — да́сть Бог

не привёл слу́чай — не довело́ся

привести́ в себя́ (в чу́вство, в созна́ние) — привести́ до па́м'яті (до прито́мності), опам'ята́ти

привести́ де́ло к концу́ — довести́ спра́ву до кінця́, заверши́ти спра́ву

привести́ к поря́дку — закли́кати до поря́дку


Русско-украинский словарь. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Антонимы:

Полезное


Смотреть что такое "приводить" в других словарях:

 • ПРИВОДИТЬ — ПРИВОДИТЬ, привести или привесть, приваживать (см. также привозить) кого к кому или куда, вести, быть вожатым, доставить, провожая, ведучи. Рекрут привели. Приведи ка ко мне шалуна! Я привел из деревни лошадку. Хоть кого хочешь приведи, всяк то… …   Толковый словарь Даля

 • приводить — См …   Словарь синонимов

 • приводить на ум — будить воспоминания, напоминать, приводить на память, вызывать в памяти Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • ПРИВОДИТЬ — ПРИВОДИТЬ, привожу, приводишь. несовер. к привести. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • ПРИВОДИТЬ — см. привести. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • приводить — вращать (в действие, в движение) [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы вращать EN power …   Справочник технического переводчика

 • приводить к ч-л. — приводить к ч л. влечь за собой — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия Синонимы влечь за собой EN entail …   Справочник технического переводчика

 • приводить — данные привести • демонстрация привести данные • демонстрация привести значения • демонстрация привести конкретный пример • демонстрация привести пример • демонстрация привести результаты • демонстрация привести слова • вербализация привести… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • приводить в восторг — См …   Словарь синонимов

 • приводить в порядок — приводить в божеский вид, убирать, прибирать, поправлять, регулировать, регламентировать, упорядочивать, оправлять, убираться, прибираться, наводить порядок, наводить чистоту, делать уборку, производить уборку, приводить в христианский вид,… …   Словарь синонимов

 • приводить в трепет — вселять ужас, повергать в трепет, нагонять страху, страшить, пугать до смерти, устрашать, отпугивать, ужасать, быть грозой, вселять страх, внушать страх, вгонять в дрожь, пугать, приводить в ужас, приводить в содрогание, шугать Словарь русских… …   Словарь синонимов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»